Młodzi jako twórcy i animatorzy kultury, sztuki, zdarzeń i rzeczywistości współczesnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Poznań (1.06.2012)

W dniu 1 czerwca 2012 r. w Instytucie Filologii Germańskiej odbyła się studencko-doktorancka interdyscyplinarna konferencja naukowa pod hasłem "Młodzi jako twórcy i animatorzy kultury, sztuki, zdarzeń i rzeczywistości współczesnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii", zorganizowana przez KULT(ur)OWE Koło Naukowe przy IFG oraz Zakład Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego IFG UAM. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz zdjęciami ze spotkania (link do albumu w sprawozdaniu), a także z wybranymi referatami, które zostały zebrane w pokonferencyjnym tomie zbiorowym.

W imieniu organizatorów
Dominika Gortych

Do pobrania:

webmaster: Maciej Borkowski