Erzählte Gegenwart in der jüngsten deutschprachigen Literatur. Poznań, 26-27 kwietnia 2010 r.

W dniach 26-27 kwietnia 2010 r. w Instytucie Filologii Germańskiej odbyła się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pod hasłem "Erzählte Gegenwart in der jüngsten deutschsprachigen Literatur", zorganizowana przez Koło Literaturoznawców oraz Zakład Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego IFG UAM. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz zdjęciami ze spotkania (link do albumu w sprawozdaniu).
W imieniu organizatorów
Dominika Gortych

Do pobrania:
Sprawozdanie z konferencji "Erzählte Gegenwart in der jüngsten deutschprachigen Literatur

webmaster: Maciej Borkowski