IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Język w poznaniu” (18.05.2012)

Już 18.05.2012 odbędzie się IV edycja ogólnopolskiej konferencji Język w Poznaniu, podczas której wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać referatów poświęconych zagadnieniom skupionym wokół tematyki lingwistycznej.

Inicjatywa zrodziła się dzięki współpracy studentów z kół naukowych działających przy Wydziale Neofilologii: Sekcji Lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów UAM oraz Studenckiego Językoznawczego Koła REMAT. Komitet Organizacyjny konferencji stanowią studenci: Marek Dolatowski, Katarzyna Dulat, Beata Jerzakowska, Alicja Kiesz, Adrian Krysiak, Michał Piosik, Monika Szczepańska, Michał Szykuła i Katarzyna Zielony. W gronie opiekunów naukowych znaleźli się pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej oraz Instytutu Językoznawstwa UAM: prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. dr hab. Władysław Zabrocki, dr hab. Janusz Taborek oraz dr Konrad Juszczyk.

Czynni uczestnicy konferencji, po spełnieniu wymogów formalnych stawianych przez Komitet Naukowy, będą mogli opublikować wygłoszone przez siebie referaty w IV tomie pokonferencyjnym, pt. Język w Poznaniu IV. Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: www.kng.amu.edu.pl/jezykwpoznaniu.

Beata Jerzakowska

webmaster: Maciej Borkowski