Jak zrealizować projekt badawczy ze środków Unii Europejskiej

Na terenie Wielkopolski równolegle działa kilka ośrodków zajmujących się informacją oraz prowadzeniem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej. W Poznaniu są to przede wszystkim: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, na terenie którego znajduje się Regionalny Punkt Kontaktowy UE (RPK) oraz Dział Programów Europejskich UAM, a także punkty mające na celu promowanie współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami, jak Wielkopolska Platforma Innowacyjna.

Szukając źródła finansowania badań lub projektów naukowych opartych na międzynarodowej współpracy warto zwrócić się do RPK oraz Działu Programów Europejskich, które doradzą, jak skorzystać ze środków Komisji Europejskiej. Planując złożenie wniosku warto pamiętać o tym, że KE konkursy w ramach poszczególnych programów ogłasza zazwyczaj raz do roku. Już przed datą rozpoczęcia naboru, szczególnie w przypadku projektów z programu Cooperation (Współpraca), należy przygotować szkic i kosztorys projektu oraz zbudować kompetentne konsorcjum (minimum trzech partnerów z trzech krajów UE), ponieważ od daty ogłoszenia konkursu wnioskodawcy mają zaledwie od trzech do sześciu miesięcy na złożenie podania o dofinansowanie. W zależności od wymagań konkursowych projekty realizuje się na przestrzeni kilku miesięcy do ok. trzech lat.

Wnioski należy składać w języku angielskim, podobnie jak późniejsze raporty z przebiegu i finansowania projektu.

Zbieranie informacji o Programie Ramowym oraz rodzajach konkursów warto zacząć od wizyty na stronie Regionalnego Punktu Kontaktowego:

http://rpk.ppnt.poznan.pl/index.php

jak również od anglojęzycznej strony Komisji Europejskiej będącej kopalnią wiedzy dla osób starających się o granty:

http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Na stronie CORDIS można również zarejestrować jednostkę badawczą w celu znalezienia potencjalnych partnerów z krajów Unii Europejskiej i spoza Europy.

webmaster: Maciej Borkowski