(2014) Poznańska Biblioteka Niemiecka w programie NPRH

1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięta została III edycja konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Zgłoszony do konkursu projekt prof. dra hab. Huberta Orłowskiego pt. Poznańska Biblioteka Niemiecka został zakwalifikowany do finansowania!

Projekt Naukowo-Wydawniczy Poznańska Biblioteka Niemiecka autorstwa prof. Huberta Orłowskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 840.000 zł w ramach modułu badawczego, którego celem jest wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej w Polsce. 

webmaster: Maciej Borkowski