Obrona rozprawy doktorskiej mgr Konstancji Kuligowskiej

3 kwietnia 2014 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Konstancji Kuligowskiej.

Konstancja Kuligowska obroniła rozprawę doktorską pt. Offene Unterrichtsformen als Förderung der Selbststeuerung bei fortgeschrittenen Fremdsprachenlernern, której promotorem jest prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko. Recenzentami roprawy byli prof. dr hab. Roman Lewicki (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer, emerytowany profesor UAM.

2014 04 03 KKuligowska

webmaster: Maciej Borkowski