Workshop "Memoiren, Briefe, Reiseberichte” – uczestnictwo grupy z IFG

W dniach 1-2 lutego 2024 na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie odbył się Workshop pt.: "Memoiren, Briefe, Reiseberichte: Selbstbestimmung und Fremdwahrnehmung an historischen Schwellenmomenten".

Prelegenci z kilku krajów, wśród nich troje przedstawicieli naszej społeczności – prof. Jerzy Kałążny, dr Wacław Pagórski oraz lic. Elizaveta Oshchepkova, mieli możliwość przedyskutowania swych doświadczeń w badaniach nad egodokumentami i literaturą podróżniczą.

Plakat → PDF

webmaster: Maciej Borkowski