Odeszła prof. dr hab. Edyta Połczyńska

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 23 marca 2023 r. odeszła od nas pani prof. dr hab. Edyta Połczyńska, prodziekan Wydziału Filologicznego, wicedyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej w latach 1987-1999. Jako dyrektor IFG i doświadczony pedagog wykazywała troskę o każdego pracownika Instytutu i jego rozwój naukowy.

Prof. dr hab. Edyta Połczyńska była germanistką, wybitną znawczynią XIX-wiecznej literatury niemieckiej, pionierką badań nad literackim obliczem Prowincji Poznańskiej. Stosunki polsko-niemieckie traktowała nie tylko jako obszar badań literaturoznawczych, ale również jako obszar troski o partnerskie relacje z uniwersytetami w Niemczech m.in. w Kilonii, Regensburgu, Hanowerze, Poczdamie. Na Jej zaproszenie w Instytucie gościli przedstawiciele niemieckojęzycznego świata nauki i kultury. Znany jest Jej aktywny udział w życiu kulturalnym Poznania.

Za swoje zasługi otrzymała m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, honorową odznakę Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego, dyplom uznania „za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej" nadany Jej przez ambasadora Republiki Federalnej Niemiec.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej składają Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

 

webmaster: Maciej Borkowski