„Akademisches Schreiben” na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

W dniach 27.02.-3.03.2023 dr Violetta Frankowska z Zakładu Języka Niemieckiego przebywała w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie miała okazję poprowadzić zajęcia pod tytułem „Akademisches Schreiben" dla studentek i studentów niemieckojęzycznych.

Tematyka zajęć obejmowała między innymi pisanie prac licencjackich, kryteria ich oceniania oraz recenzowanie tekstów naukowych. Wspólne zajęcia warsztatowe pozwoliły także na ciekawą wymianę doświadczeń związanych ze studiowaniem oraz zasadami uzyskiwania dyplomu nadającego tytuł Bachelor na polskiej i niemieckiej uczelni.

Prowadzenie zajęć zblokowanych było możliwe dzięki uprzejmości dr Katji Maquate z psycholingwistyki.

VF-warsztat

webmaster: Maciej Borkowski