Spotkanie z prof. Hubertem Orłowskim w Instytucie Zachodnim

W dniu 1 lutego 2023 r. w Instytucie Zachodnim odbyło się spotkanie z prof. Hubertem Orłowskim (Zakład Historii Literatury Niemieckiej) zatytułowane „Sąsiedztwo zobowiązuje...". Wokół koncepcji i realizacji Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej – i nie tylko...

Podczas spotkania prof. Hubert Orłowski – pomysłodawca, twórca i redaktor naukowy Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej – przybliżył słuchaczom historię powstania i ideę przewodnią 50-tomowej serii, która w latach 1996-2019 ukazywała się początkowo w Wydawnictwie Poznańskim, a następnie (od 36 tomu) w Wydawnictwie Nauka i Innowacje.

Swoją niezwykle ciekawą opowieść o serii zogniskował Profesor wokół historii powstania „Credo" serii i zawartych w nim punktów ciężkości takich jak m.in.: sąsiedztwo, proces Nation-Building społeczeństwa niemieckiego, mentalność, „długie trwanie", paradygmat konfesjonalizacji, współuzależnienie ideologii i modernizacji, kultury masowej i myśli elitarnej.

Seria, która od początku swojego istnienia cieszyła się zainteresowaniem krytyków, w ciągu minionego ćwierćwiecza weszła na stałe do „krwioobiegu" polskiej humanistyki i osiągnęła rangę klasycznego kanonu tekstów poświęconych refleksji niemieckich intelektualistów nad własnym narodem, jego kulturą i cywilizacją. Tym samym stanowi ona dla polskiego czytelnika klucz do zrozumienia przeszłości i teraźniejszości naszego zachodniego sąsiada – w myśl hasła przewodniego serii: „Sąsiedztwo zobowiązuje!"

Seria PBN gromadzi w 50 tomach teksty przełomowe dla niemieckiej samowiedzy, często niedostępne wcześniej w polskim przekładzie. Polski czytelnik uzyskuje dzięki nim szansę wglądu w debaty, które trwale zmieniały świadomość niemieckiej inteligencji i wrażliwość opinii publicznej. Zamiar wypełnienia „martwych pól" naszej współczesnej wiedzy humanistycznej o Niemczech i Niemcach i przedstawienia różnorakich aspektów, które zaważyły na procesie kształtowania się społeczeństwa niemieckiego, uwarunkował przy tym jego interdyscyplinarny charakter. Stąd w kolejnych tomach PBN spotykamy przedstawicieli takich dziedzin jak socjologia, filozofia, historia, teologia, czy literatura – wybitnych myślicieli i pisarzy takich jak np. Norbert Elias, Walter Benjamin, Max Weber, Tomasz Mann, Reinhart Koselleck, ale także współcześnie żyjących badaczy, jak Hans Henning Hahn, Jürgen Kocka, Wolf Lepenies, Heinz Schilling czy Karl Schlögel. Obok tomów monograficznych można znaleźć także tomy autorskie, przy których redakcji i przekładzie współpracowali liczni pracownicy IFG UAM.

Spotkanie w Instytucie Zachodnim stworzyło wyjątkową okazję do poznania zamysłu i przesłanek, jakimi kierował się prof. Orłowski, powołując do życia tę wyjątkową serię wydawniczą, a także przemyśleń związanych z koncepcją serii oraz doświadczeń związanych z jej realizacją.

Spotkanie poprowadziła pani dr Maria Wagińska-Marzec, której dziękujemy serdecznie za udostępnienie zdjęć z wydarzenia.

Wykaz opublikowanych dotychczas tomów PBN dostępny jest pod adresem:

http://www.wni.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=73 

1920x120011

1920x120014

1920x120015

1920x120017

1920x120018

1920x120019

webmaster: Maciej Borkowski