Program Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. "Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026"

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu wraz z Narodowym Centrum Krwi oraz pozostałymi Centrami Krwiodawstwa  realizuje drugą edycję ogólnopolskiego Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026", w ramach którego opracowano wszechstronną kampanię informacyjno-edukacyjną. Krew jest bezcennym lekiem, którego pomimo wieloletnich starań podejmowanych na całym świecie, dotychczas nie udaje się wyprodukować metodami laboratoryjnymi. Nadal jedynym sposobem na pozyskanie krwi, jako cennego zasobu, jest jej oddawanie przez zdrowych i wrażliwych ludzi.

Zapraszamy do udziału w akcji  „Twoja krew, moje życie"

Na stronie www.twojakrew.pl w zakładce Przyłącz się! > Dla studentów dostępne są materiały informacyjne

Informacje o programie, materiały edukacyjne oraz ankiety:

https://www.twojakrew.pl/dla-studentow/ 

Dodatkowe informacje:

https://www.twojakrew.pl/program-polityki-zdrowotnej/ 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zapewnienie-samowystarczalnosci-rzeczypospolitej-polskiej-w-krew-i-jej-skladniki-na-lata-2021---2026 

twojakrew.jpg

webmaster: Maciej Borkowski