Wykład prof. Jerzego Kałążnego na konferencji „Bismarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej rodzinie”

Prof. Jerzy Kałążny uczestniczył w dniach 29.09.-01.10.2022 r. w konferencji naukowej nt. „Bismarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej rodzinie/ The Bismarcks. Discourse(s) on the European family". Konferencja była częścią realizowanego przez m.in. Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych US w Kulicach transgranicznego projektu „Mare – Pomerania – Confinium", który jest poświęcony Regionowi Morza Bałtyckiego oraz pograniczom.

Prof. Kałążny przedstawił wykład pt. Bismarck współczesny – rewizje, oceny i interpretacje / Contemporary Bismarck - revisions, evaluations and interpretations".

webmaster: Maciej Borkowski