Inauguracja projektu "Learning scenarios to support inclusive language and culture education for heterogeneous school classes"

W sobotę, 14 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt "Learning scenarios to support inclusive language and culture education for heterogeneous school classes" (Lernszenarien zur Unterstützung integrativer Sprach- und Kulturvermittlung für heterogene Schulklassen).

Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Key Action 2 – Strategic Partnerships in the field of education, training and youth). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), partnerami zaś są: Belgijskie Stowarzyszenie Germanistów i Nauczycieli Języka Niemieckiego, Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia), Uniwersytet w Bolzano (Włochy), Uniwersytet w Göteborgu (Szwecja) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poza tym w projekcie uczestniczą także szkoły z poszczególnych ośrodków a Poznań reprezentuje VII. Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki.

Koordynatorem projektu z ramienia UAM jest prof. UAM Maciej Mackiewicz z Instytutu Filologii Germańskiej (Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych), drugim przedstawicielem UAM jest dr Sebastian Chudak z tego samego Instytutu i Zakładu.

Celem działań w ramach projektu będzie w pierwszej kolejności zdiagnozowanie specyficznych potrzeb grup docelowych w poszczególnych ośrodkach partnerskich: nauczycieli j. niemieckiego pracujących w klasach heterogenicznych kulturowo, uczniów oraz szkół jako instytucji. Następnie zostaną opracowane dziesiątki scenariuszy lekcji j. niemieckiego uwzględniających koncepcję zintegrowanego kształcenia językowego i kulturowego. Scenariusze te, wraz z metodycznymi i pedagogicznymi komentarzami, będą docelowo dostępne na specjalnie zaprojektowanej platformie e-learningowej. Projekt przewiduje także opracowanie koncepcji szkoleń służących rozpowszechnieniu i integrowaniu scenariuszy w ramach istniejących programów nauczania j. niemieckiego.

Ze względu na pandemię spotkanie inauguracyjne, zamiast w Brukseli jak pierwotnie planowano, odbyło się na platformie MS Teams. Mamy jednak nadzieję, że kolejne spotkania dadzą możliwość bezpośrednich rozmów i współpracy w Belgii, Włoszech, Szwecji i Polsce. Spotkanie w Poznaniu zaplanowane jest na wiosnę 2022 a sam projekt potrwa trzy lata do 31.08.2023.

webmaster: Maciej Borkowski