Narodowe Centrum Nauki przyznało grant projektowi prof. Magdaleny Kardach

18 maja 2020 r. Narodowe Centrum Nauki po raz kolejny ogłosiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania. W ramach konkursu Opus 18 grant oraz wyróżnienie otrzymał projekt prof. Magdaleny Kardach z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej, pt.: „Ideologiczne wymiary krajobrazu kulturowego. Semantyka cmentarzy rodowych Prus Wschodnich w świetle źródeł literackich i nieliterackich od XIX do połowy XX wieku".

→ Opis projektu

webmaster: Maciej Borkowski