JĘZYK W POZNANIU 11

5 kwietnia 2019 r. w murach Wydziału Neofilologii UAM odbyła się już 11. edycja ogólnopolskiej językoznawczej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej JĘZYK W POZNANIU. Tegoroczne spotkanie organizowała jak zawsze Sekcja Lingwistyczna Koła Naukowego Germanistów przy IFG UAM we współpracy z Kołem Naukowym Italianistów przy IFRom UAM.

Po uroczystym otwarciu konferencji, na którym obecni byli przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich i instytutowych, uczestnicy konferencji mogli wysłuchać blisko 60 referatów dotyczących szerokiego spektrum badań językoznawczych. Jak co roku planowana jest publikacja wybranych tekstów w serii JĘZYK W POZNANIU.

Cieszymy się bardzo, że konferencja już od dekady stanowi forum wymiany myśli naukowej młodych badaczy języka z całej Polski i już teraz zapraszamy na 12. edycję w roku 2020.

Składamy podziękowania władzom UAM za wsparcie finansowe i organizacyjne, które pozwoliło zorganizować tak duże przedsięwzięcie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 11. edycji konferencji:

http://kng-jwp.home.amu.edu.pl/galeria_2019.php

(Organizatorzy)

 

 

 

 

 

webmaster: Maciej Borkowski