Pierwsza absolwentka filologii germańskiej z filologią rosyjską

W dniu 11 lipca 2018 r. odbył się egzamin licencjacki Aleksandry Ścibior, która jest pierwszą absolwentką prowadzonej wspólnie przez Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej specjalności filologia germańska z filologią rosyjską.

Pani Ścibior przygotowała pod kierunkiem dr hab. Justyny Krauze-Pierz pracę licencjacką na temat Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Die Frage der Neutralität. Naszej absolwentce gratulujemy ukończenia studiów I stopnia i życzymy dalszych sukcesów!

Specjalność filologia germańska z filologią rosyjską realizowana jest w ramach kierunku filologia od roku akademickiego 2015/16. Równocześnie z prowadzeniem studiów germańsko-rosyjskich rozwijana jest współpraca naukowa z Katedrą Języka Niemieckiego Państwowego Uniwersytetu w Smoleńsku – po wizycie dra Romana Beliutina w Poznaniu w listopadzie 2017 r. i prof. Janusza Taborka w Smoleńsku w maju 2018 r. oraz podpisaniu przez rektorów obydwu uczelni umowy o współpracy w kwietniu 2018 r. prowadzone są rozmowy o możliwościach wymiany studenckiej.

 

webmaster: Maciej Borkowski