Umowa Erasmus+ z Uniwersytetem w Getyndze

UAM podpisał umowę Erasmus+ z Uniwersytetem Jerzego Augusta (Georg-August-Universität) w Getyndze umożliwiającą wymianę studentów i wykładowców od roku akademickiego 2018/2019. Umowa jest wynikiem współpracy Zakładu Germanistyki Interkulturowej w Getyndze z Zakładem Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego w IFG.

Założony w 1734 r. uniwersytet jest najstarszą i największą szkołą wyższą Dolnej Saksonii i należy do czołowych uniwersytetów w Niemczech. Z uczelnią związani byli m.in. bracia Jacob i Wilhelm Grimm, Georg Christoph Lichtenberg, matematycy Peter Dirichlet i Bernhard Riemann, fizycy Max Born i Werner Heisenberg.

webmaster: Maciej Borkowski