Otwarte konkursy

Aktualnie otwarte konkursy (NCN)

 • ETIUDA 1 (Narodowe Centrum Nauki), stypendia doktorskie dla doktorantów z otwartym przewodem doktorskim obejmujące miesięczne wynagrodzenie przez rok (począwszy od 01.10.2013) oraz półroczny staż zagraniczny.
  Termin: 15 marca 2013 r.
  Informacje: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda-15-12-2012
 • FUGA 2 (Narodowe Centrum Nauki), staże krajowe dla pracowników ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat, tj. po roku 2008.
  Termin: 15 marca 2013 r.
  Informacje: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2012
 • HARMONIA 4 (Narodowe Centrum Nauki), na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  Termin: 15 marca 2013 r.
  Informacje: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-15-12-2012
 • MAESTRO 4 (Narodowe Centrum Nauki), dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  Termin: 15 marca 2013 r.
  Informacje: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-12-2012

webmaster: Maciej Borkowski