2016: Justyna KRAUZE-PIERZ (21.04.2016)

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 21 kwietnia 2016 r., Rada Wydziału Neofilologii UAM nadała dr Justynie Krauze-Pierz, wicedyrektor ds. dydaktyki w Instytucie Filologii Germańskiej, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego. 

Podstawą nadania stopnia naukowego była monografia "Mutter und Mutterschaft - Konstruktionen und Diskurse: Topographie der Mütterlichkeit in der Deutschschweizer Literatur von Frauen". Recenzentami w przewodzie habilitacyjnymi były prof. UW dr hab. Bożena Chołuj (Uniwersytet Warszawski), prof. KUL dr hab. Małgorzata Dubrowska (KUL im. Jana Pawła II w Lublinie), prof. US dr hab. Dorota Sośnicka (Uniwersytet Szczeciński) i prof. dr hab. Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

 

webmaster: Maciej Borkowski