2015: Arkadiusz Żychliński (24.9.2015)

24 września 2015 r. Rada Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu na wniosek powołanej komisji nadała dr. Arkadiuszowi Żychlińskiemu (Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego w IFG UAM) stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk literaturoznawczych. Rozprawę habilitacyjną stanowiła monografia "Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne".

webmaster: Maciej Borkowski