Czerwcowe obrony rozpraw doktorskich

W czerwcu br. odbyły się obrony rozpraw doktorskich trojga doktorantów z Instytutu Filologii Germańskiej - mgr Oleny Komarnickiej, mgr Elżbiety Dziurewicz oraz mgra Miłosza Woźniaka.

Mgr Olena Komarnicka rozprawę doktorską zatytułowaną „Man kann die Wohnung wechseln, aber nicht das Elternhaus.“ Ősterreichische Dichterinnen in New Yorker Exil zwischen 1938 und Beginn der 1980er Jahre. (promotor: prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny) obroniła w środę, 4 czerwca 2014 r.

W piatek, 20 czerwca 2014 r. odbyły się obrony dysertacji doktorskich mgr Elżbiety Dziurewicz pt. Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen im Deutschen am Beispiel des phraseologischen Optimums für DaF. (promotor: prof. UAM dr hab. Janusz Taborek) oraz mgra Miłosza Woźniaka pt. Wissenspopularisierung und –transfer in populärwissenschaftlichen Texten. Eine textlinguistische Analyse deutschsprachiger Texte im Bereich der Biologie. (promotor: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk).

Stopnie doktorskie nauk humanistycznych nadane zostały podczas posiedzenia Rady Wydziału 26 czerwca 2014 r.

webmaster: Maciej Borkowski