2013: Dominika GORTYCH

17 grudnia 2013 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Gortych, słuchaczki Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

Dominika Gortych obroniła rozprawę doktorską pt. Semantik der Leere in den deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah, której promotorem jest prof. dr hab. Jerzy Kałążny. Pracę recenzowali prof. dr hab. Paweł Zimniak (Uniwersytet Zielonogórski) oraz dr hab. Łukasz Musiał (UAM).

webmaster: Maciej Borkowski