2013: Ewa WIZE

W dn. 17 września br. o godz. 12.00 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wize.

Pracę doktorską pt. „Der Nachruf. Eine textlinguistische Untersuchung von Nachrufen in deutschen Zeitungen und(Fach)-Zeitschriften” Doktorantka napisała pod opieką prof. dr hab. Beaty Mikołajczyk, a recenzentkami rozprawy były prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska (Uniwersytet Gdański) i prof. dr hab. Czesława Schatte (Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM).

webmaster: Maciej Borkowski