2013: Violetta FRANKOWSKA

W dn. 18 czerwca 2013 r. o godz. 13:00 miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Violetty Frankowskiej z Instytutu Filologii Germańskiej.

Dr Violetta Frankowska z Zakładu Języka Niemieckiego obroniła pracę doktorską pt. Geschlechtsspezifik im sprachlichen Komplimenterwiderungsverhalten. Ein deutsch-polnischer Vergleich. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, a recenzentami prof. dr hab. Izabela Prokop (Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM) i dr hab. Silvia Bonacchi (Uniwersytet Warszawski).

Stopień doktora nauk humanistycznych został nadany decyzją Rady Wydziału w dn. 20 czerwca 2013 r.

webmaster: Maciej Borkowski