Zajęcia dla studentów I BA z dr. Radołą

Zajęcia dla studentów I BA z dr. Radołą Podstawy pedagogiki dla nauczycieli część I oraz Laboratorium pedagogiczne: Przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej część I odbędą się w drugiej połowie semestru. Dokładne daty zostaną podane w terminie późniejszym.

webmaster: Maciej Borkowski