Wykład prof. Janusza Taborka w Erlangen-Norymberdze

W środę 18 stycznia 2023 r. prof. Janusz Taborek wygłosił wykład na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Norymbergi. Prelekcja o korpusach jednojęzycznych w lingwistyce kontrastywnej i kookurencji w ustalaniu ekwiwalencji funkcjonalnej wygłoszona została w ramach seminarium z Lingwistyki Komputerowej.

Wizyta oraz wykład w niemieckiej uczelnio dbyły się na zaproszenia dra Besima Kabashiego z Katedry Lingwistyki Korpusowej i Komputerowej FAU w Erlangen- Norymberdze. (jt

webmaster: Maciej Borkowski