Zajęcia terenowe w ramach komunikacji międzykulturowej w dawnym zamku cesarskim w Poznaniu

6.12.2022. r. odbyły się zajęcia terenowe w ramach przedmiotu komunikacja międzykulturowa. W zajęciach tych wzięli udział studenci I roku MA z IFG. Oprowadzenie po dawnym zamku cesarskim w Poznaniu przygotowały w sposób bardzo interesujący dwie studentki z tej grupy: p. Kinga Kowalska oraz p. Yuanzin Zhuang pod opieką merytoryczną prof. Macieja Walkowiaka.

Dawny zamek cesarski w Poznaniu okazał się bardzo ciekawym przykładem trudnego, prusko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego na ziemiach polskich. Uważne zwiedzanie poszczególnych jego części pozwoliło postawić pytania m. in. o jego funkcje dawniej i dziś. Ten problematyczny obiekt wzbudził u studentów szerokie zainteresowanie, które znajdzie być może kontynuację w ich dalszej refleksji i lekturach. Zajęcia terenowe okazały się raz jeszcze atrakcyjną formą zajęć akademickich, która pozwala doświadczać bezpośrednio omawianych zagadnień.

IMG 4983

IMG 4962

IMG 4963

IMG 4964

IMG 4966

IMG 4967

IMG 4971

IMG 4972

IMG 4974

IMG 4975

IMG 4989

webmaster: Maciej Borkowski