Warsztaty metodyczne „Lernszenarien im DaF-Unterricht"

10 grudnia 2022 r. w IFG odbyły się całodniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego pt. „Lernszenarien im DaF-Unterricht – neue Wege zur Aktivierung und Motivierung von Schülerinnen und Schülern", w ramach których uczestnicy zapoznali się innowacyjną koncepcją dydaktyczną scenariuszy uczenia się. Główną częścią poprowadzonego przez dra Sebastiana Chudaka szkolenia była prezentacja wybranych scenariuszy, które powstają w ramach międzynarodowego projektu E-LearnScene.

Po otwarciu warsztatów przez prof. Macieja Mackiewicza z Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych uczestnicy poznali teoretyczne podstawy tworzenia scenariuszy, rozwiązywali zaproponowane w nich zadania, dyskutowali o proponowanych w nich tematach oraz oglądali przykłady realizacji. W ostatniej, kreatywnej fazie szkolenia mieli także możliwość opracowania propozycji własnych scenariuszy.

Szkolenie zostało zorganizowane przy wsparciu dr Małgorzaty Kraśnik i mgr Magdaleny Paul, nauczycielekjęzyka niemieckiego z VII LO im Dąbrówki w Poznaniu, tj. szkoły, która współpracuje z IFG przy realizacji projektu E-LearnScene (http://lernszenarien.eu).

Fortbildung PPP

IMG 8577

20221210 115130

IMG 8579

20221210 112202

IMG 8582

webmaster: Maciej Borkowski