Udział Zakładu Historii Literatury Niemieckiej w „6. Dniach Poznania w Kilonii”

W dniach 2-4.11.2022 r. prof. Maria Wojtczakdr Ewa Greserdr Anna Kochanowska-Nieborak i dr Ewa Pytel-Bartnik z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej wzięły udział w polsko-niemieckich warsztatach literaturoznawczych na temat „Tendenzen der Gegenwartsliteratur" zorganizowanych przez partnerski Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii w ramach „6. Dni Poznania w Kilonii".

Warsztatom towarzyszył szereg interdyscyplinarnych spotkań i wykładów prowadzonych w języku niemieckim, angielskim i polskim.

Podczas sesji naukowej zorganizowanej przez dr Maike Schmidt i prof. Marię Wojtczak poznańskie i kilońskie literaturoznawczynie oraz literaturoznawcy dyskutowali wspólnie o literaturze niemieckojęzycznej minionej dekady. Poznańskie germanistki przedstawiły referaty na temat krótkich utworów prozatorskich: „Amsterdamer Novelle" Heinricha Steinfesta (prof. Maria Wojtczak), „Verzeichnis einiger Verluste" Judith Schalansky (dr Ewa Greser), „Verlaufen in Berlin" Davida Wagnera (dr Ewa Pytel-Bartnik) oraz powieści „Drang nach Osten" Artura Beckera (dr Anna Kochanowska-Nieborak). Konferencję zamknęła żywa dyskusja podsumowująca tendencje dominujące w najnowszej literaturze niemieckojęzycznej. W trakcie spotkania ustalone zostały także szczegóły dotyczące dalszej współpracy, dzięki której m.in. już od lat studenci IFG UAM mają corocznie możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach prowadzonych przez kilońskich literaturoznawców odwiedzających nasz Instytut.

Wyjazd został sfinansowany ze środków dziekana Wydziału Neofilologii oraz ze środków prorektora UAM ds. współpracy międzynarodowej.

Dni Poznania w Kilonii odbywają się co dwa lata naprzemiennie z Dniami Kilonii w Poznaniu, podczas których UAM gości w Poznaniu kilońskich naukowców. „6. Dni Poznania w Kilonii" były jednak pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w tym formacie po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Poznańska delegacja obejmowała ponad 60 osób z 8 wydziałów naszego Uniwersytetu. Choć oficjalna umowa o współpracy pomiędzy CAU i UAM została podpisana w 1984 r., to historia kontaktów naukowych pomiędzy uniwersytetami w Kilonii i Poznaniu sięga już lat 70. XX wieku, co sprawia, iż obie uczelnie mogą się poszczycić niemal 40-letnią historią udanej i intensywnej współpracy, z której w tym okresie skorzystało wielu pracowników IFG.

01

02

03

04

05

07

06

08

webmaster: Maciej Borkowski