Obrona i nadanie stopnia mgr. Łukaszowi Piątkowskiemu

W piątek 8 października 2021 r. odbyła się w trybie stacjonarnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Piątkowskiego zatytułowanej Kookkurrenz, syntagmatische Muster und lexikographische Darstellung der Funktionsverbgefüge im deutsch-polnischen Vergleich. Praca powstała pod opieką prof. UAM dra hab. Janusza Taborka z Zakładu Niemieckiego Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki IFG, a recenzentami byli prof. dr hab. Christoph Schatte (em. profesor UAM) i prof. dr hab. Lesław Cirko (em. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego).

Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwo i Literaturoznawstwo Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM na posiedzeniu w czwartek 21 października 2021 r. nadała Łukaszowi Piątkowskiemu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo z zakresu językoznawstwo germańskie.

webmaster: Maciej Borkowski