Powołanie dr Anny Kochanowskiej-Nieborak w skład Komisji Ewaluacyjnej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Dr Anna Kochanowska-Nieborak z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej została powołana przez Fundację Maxa Webera w Bonn w skład Komisji Ewaluacyjnej, która w 2022 r. dokona przeprowadzanej raz na siedem lat oceny Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Członkowie Komisji Ewaluacyjnej zostali wyłonieni przez Radę Fundacji Maxa Webera na podstawie propozycji wysuwanych przez przedstawicieli Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft, jak również Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands oraz Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker.

webmaster: Maciej Borkowski