„Kafka idzie do kina”: spotkanie promocyjne książki

23 września prof. Łukasz Musiał z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej i Centrum Badań nad Epoką Radosnych Błędów uczestniczył (wspólnie z Magdaleną Barbaruk i Elizą Kącką) w spotkaniu promocyjnym poświęconym polskiemu przekładowi książki Hannsa Zischlera pt. „Kafka idzie do kina".

Spotkanie zorganizowało Wydawnictwo Ossolineum we współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, a towarzyszył mu pokaz filmu niemego pt. „Biała niewolnica" z 1911 roku.

Więcej informacji o spotkaniu:

https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/literatura/1325116-kafka-idzie-do-kina-promocja-ksiazki-polaczona-z-pokazem-filmow

webmaster: Maciej Borkowski