Doroczna konferencja Austrian Studies Association 2021 na UAM w Poznaniu

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 1-3 lipca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce coroczna konferencja Austrian Studies Association zorganizowana przez prof. UAM dr. hab. Sławomira Piontka z Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.

Prof. Sławomir Piontek był w latach 2018-2020 członkiem zarządu ASA i dzięki jego staraniom Stowarzyszenie przyznało zorganizowanie konferencji Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza. Konferencje ASA poza obszarem Ameryki Północnej i Austrii odbywają się nader rzadko, stąd jej organizacja w Poznaniu jest wyrazem uznania dla poznańskiego germanisty oraz jego Alma Mater.

Tematem tegorocznej konferencji Austrian Studies Association były Nationale und postnationale Perspektiven in/aus/auf Österreich. Uczestniczyło w niej blisko sto badaczek i badaczy literatury, kultury i historii austriackiej ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Irlandii, Niemiec, Danii, Czech, Węgier, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, Republiki Południowej Afryki oraz Polski.

Konferencja odbywała się w trybie online. Dziewięciogodzinna różnica czasu między Europą a USA oraz konieczność zaplanowania prawie stu referatów sprawiły, że przyjęto eksperymentalny w naukach humanistycznych format dziesięciominutowych wystąpień. Nie wpłynęło to jednak na intensywność obrad, wręcz przeciwnie, uczestnicy przyznali, że tempo konferencji pobudzało do wymiany doświadczeń naukowych. W programie przewidziano także wieczór autorski ze znanym austriackim pisarzem Franzoblem. Odbyła się również uroczystość wręczenia nagrody im. Maxa Kade za najlepszy artykuł naukowy w Journal of Austrian Studies w roku 2020, ogłoszono także ufundowanie nagrody za najlepszy esej doktorancki. Podczas uroczystości sponsorzy – Austriackie Forum Kultury w Nowym Jorku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komisja Fulbrighta oraz Miasto Poznań – wręczyli stypendia młodym naukowcom uczestniczącym w obradach.

Składamy gratulacje i podziękowania inicjatorowi i organizatorowi konferencji.

webmaster: Maciej Borkowski