Dzień Jakości Kształcenia w Szkole Nauk o Języku i Literaturze

W środę 9 czerwca odbył się Drugi Dzień Jakości Kształcenia w Szkole Nauk o Języku i Literaturze. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń w zakresie integracji studentów w badania naukowe prowadzone na Wydziale Anglistyki, Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz na Wydziale Neofilologii.

Przedstawiciele wszystkich trzech wydziałów wchodzących w skład Szkoły Nauk o Języku i Literaturze zaprezentowali niezwykle ciekawe projekty, których uczestnikami są studenci. Przedstawione zostały także konferencje organizowane cyklicznie przez studenckie koła naukowe na WA, WFPiK oraz WN.
Wydział Neofilologii reprezentowali pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej: dr Violetta Frankowska oraz dr Miłosz Woźniak, którzy opowiedzieli o historii oraz najnowszych edycjach konferencji JĘZYK W POZNANIU.

Program DJK → pdf

VFrankowska     m wozniak na strone-www

webmaster: Maciej Borkowski