Warsztaty translatologiczne online z udziałem studentów IFG

W dniach 20-21 maja odbyły się warsztaty translatologiczne zorganizowane przez Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji/Germersheim. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej. W warsztatach udział wzięli studenci i studentki z uniwersytetów w Germersheim, Kijowie, Warszawie i Poznaniu. Poznańską germanistykę reprezentowało dwoje studentów III roku studiów licencjackich – pani Zuzanna Jędrzejewska oraz pan Błażej Lewandowski.

Pani Jędrzejewska przedstawiła zagadnienia ze swojej pracy dyplomowej dotyczącej tłumaczeń poezji Wisławy Szyborskiej. Pan Błażej Lewandowski w swoim referacie omówił strategie translatorskie w przekładzie wulgaryzmów w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego.

webmaster: Maciej Borkowski