Projekt VIGIL (Virtual interactive games of intercultural learning)

Już kilka miesięcy temu rozpoczął się międzynarodowy projekt VIGIL, który jest realizowany m.in. przez prof. Macieja Mackiewicza z Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego i Studiów Międzykulturowych. W ostatnich tygodniach projekt objął także studentów filologii germańskiej II stopnia na kierunku Język Niemiecki i Komunikacja w Biznesie, którzy uczestniczą w międzykulturowej grze symulacyjnej „Bilangon".


Vigil (Virtual interactive games of intercultural learning) to projekt finansowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Vigil został zainicjowany przez Institut für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Interkulturelle Studien na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie i został zaplanowany na okres od września 2020 do września 2021. Partnerami projektu są: Université de Montréal (Kanada), Université de Poitiers (Francja), Åbo Akademi University, Turku (Finlandia), Alexandru Ioan Cuza University Iaşi (Rumunia), Beijing Foreign Studies University, Pekin (Chiny) oraz Instytut Filologii Germańskiej UAM, reprezentowany przez prof. Mackiewicza.


Projekt koncentruje się na grach biznesowych "Bilangon" i "Megacities". W ten sposób projekt uwzględnia nie tylko teoretyczne podejście do problemów komunikacji międzykulturowej, ale przede wszystkim zapewnia studentom autentyczne doświadczenie międzykulturowe. Podczas symulacji studenci są zachęcani do rozwijania i wypróbowywania strategii do profesjonalnego radzenia sobie z niepewnością oraz do refleksji nad wypracowanymi rozwiązaniami. Wiedza i umiejętności, które studenci zdobywają w ramach tego procesu, jest fundamentem dla rozwoju międzykulturowych i cyfrowych kompetencji kluczowych opisanych w VUCA-World (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity).


Długofalowym celem projektu Vigil jest utworzenie sieci uniwersytetów w celu trwałego wdrożenia międzykulturowych gier symulacyjnych. Należy jednak podkreślić, że już od kilku lat nasi studenci, pod opieką prof. Mackiewicza, mieli możliwość uczestnictwa w grach Interculture 2.0 i Megacities m.in. z koleżankami i kolegami z Niemiec, Danii, Bułgarii, Egiptu czy Brazylii. Projekt VIGIL posłuży dalszemu rozwojowi koncepcji międzykulturowych gier symulacyjnych oraz da możliwość także naukowej refleksji nad potencjałem takich gier dla rozwoju kompetencji międzykulturowej i w kształceniu językowym.

Vigil-zoom

webmaster: Maciej Borkowski