Udział prof. Janusza Taborka w obronie doktorskiej w Brukseli

Prof. Janusz Taborek uczestniczył jako recenzent, członek jury i członek komitetu naukowego w publicznej obronie pracy doktorskiej dr Manon Hermann Eine kontrastive Analyse von verbalen Mehrworteinheiten mit Positionsverben im Deutschen und im Niederländischen. Obrona odbyła się 31 marca 2021 r. w Uniwersytecie St. Louisa w Brukseli w trybie zdalnym za pomocą komunikatora MS Teams.

Rozprawa doktorska powstała pod opieką prof. Sabine de Knop (Uniwersytet St. Louisa w Brukseli), a członkami jury i recenzentami rozprawy wraz z prof. Januszem Taborkiem byli prof. Grazia Berger (Uniwersytet St. Louisa w Brukseli), prof. Geert Brône i prof. Ferran Suñer Muñoz (Katolicki Uniwersytet w Lueven) oraz prof. Alain Kamber (Uniwersytet w Neuchâtel, Szwajcaria).

Współpraca Instytutu Filologii Germańskiej UAM z Uniwersytetem St. Louisa w Brukseli i Uniwersytetem Katolickim w Leuven, którego filię od roku 2018 stanowi kampus w Brukseli, istnieje od roku 2017. Obejmuje m. in. współpracę w zakresie konferencji i publikacji, udział w komitecie naukowym studiów doktoranckich (prof. Janusz Taborek), a od 2020 r. także realizację projektu w ramach programu Erasmus+ (prof. Maciej Mackiewicz, dr Sebastian Chudak).

webmaster: Maciej Borkowski