Współpraca z Uniwersytetem w Smoleńsku w programie Erasmus+

Współpraca Instytutu Filologii Germańskiej z Państwowym Uniwersytetem w Smoleńsku (Rosja) poszerzona zostanie o wymianę studencką z jednoczesnym wsparciem istniejącej współpracy naukowej. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania w wysokości 11 930 € w ramach programu Erasmus+ KA17 (współpraca z uczelniami z państw spoza UE), Wnioskodawcą i inicjatorem współpracy jest prof. Janusz Taborek z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki.

Planowana na semestr letni 2021/22 wymiana obejmuje wyjazd semestralny jednego studenta specjalności filologia germańska z filologią rosyjską do Smoleńska (rekrutacja została zakończona), przyjazd jednego studenta filologii germańskiej ze Smoleńska do Poznania oraz tygodniowe wizyty nauczycieli akademickich z wykładami.

Współpraca IFG UAM z germanistyką smoleńską istnieje od roku 2012 i obejmuje dotychczas m.in. wizytę prof. Romana Beliutina w Poznaniu (2017), prof. Janusza Taborka w Smoleńsku (2018), wspólne publikacje (2015, 2021), udział w projekcie niemiecko-rosyjskim z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji finansowanym przez Fundację Fritza Thyssena (2018) a także doprowadzenie do podpisania przez władze rektorskie umowy o współpracy między UAM Poznań i SmolGU (2018). Dzięki wsparciu ze środków programu Erasmus+ współpraca poszerzona zostanie o wymianę studencką. (jt)

Z archiwum: Wykład gościnny dra Romana Beliutina (20.11.2017)

 

webmaster: Maciej Borkowski