Tytuł naukowy Profesora dla dra hab. Jerzego Kałążnego

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 26 lutego 2021 r. Kierownik Pracowni Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM dr hab. Jerzy Kałążny, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego Pana Profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz Jego wieloletniej pracy w zakresie kształcenia studentów i młodych naukowców.
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej składają najserdeczniejsze gratulacje oraz życzą dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.
Tytuł profesora belwederskiego jest nadawany osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł profesora na wniosek Rady Doskonałości Naukowej.

webmaster: Maciej Borkowski