"Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen" pod współredakcją prof. Łukasza Musiała

W znanej niemieckiej grupie wydawniczej Vandenhoeck&Ruprecht Verlage ukazał się tom zbiorowy pt. "Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen", dokumentujący polską recepcję twórczości Roberta Walsera, jednego z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku. Prof. Łukasz Musiał (członek Zakładu Historii Literatury Niemieckiej IFG oraz Centrum Badań nad Zmyśleniem i Prawdą) jest współredaktorem tomu. Autorką przekładów na język niemiecki jest dr Izabela Sellmer z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej. 

→ Więcej

 

webmaster: Maciej Borkowski