Publikacja czasopisma „Neofilolog nr 55/1. Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli”

We wrześniu br. został opublikowany kolejny numer czasopisma Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Neofilolog" pod redakcją prof. UAM dr hab. Magdaleny Aleksandrzak (ILS), dra Sebastiana Chudaka (IFG) i dr Joanny Góreckiej (IFRom).

Zebrane w nim artykuły są pokłosiem Jubileuszowego Kongresu PTN, który odbył się w dniach 9-11 września 2019 roku na Wydziale Neofilologii UAM i był współorganizowany przez pracowników naszego Instytutu.

Kongres miał szczególny charakter, gdyż był związany z dziewięćdziesiątą rocznicą powstania Towarzystwa i jubileuszem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Jego tematem była szeroko rozumiana interdyscyplinarność w glottodydaktyce, a spektrum zagadnień prezentowanych w ramach wykładów plenarnych i dyskutowanych w sekcjach obejmowało, między innymi, problematykę związaną z kształceniem nauczycieli języków obcych.

Czasopismo jest dostępne na platformie Pressto:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1664.

Wydanie kolejnych numerów (55/2 i 55/3) zawierających teksty pokongresowe jest planowane na czwarty kwartał 2020 i pierwszy kwartał 2021 roku.

Zapraszamy do lektury!

webmaster: Maciej Borkowski