Informacja o specjalności nauczycielskiej w IFG

W Instytucie Filologii Germańskiej mają Państwo możliwość uzyskania uprawnień do nauczania języka niemieckiego. Realizacja programu specjalności nauczycielskiej jest zgodna z obowiązującym standardem kształcenia przyszłych nauczycieli.

Specjalność nauczycielska jest fakultatywna. Decydując się na jej realizację, składają Państwo oświadczenie (oświadczenie było przesyłane podczas rekrutacji). Rezygnacja z realizacji programu specjalności nauczycielskiej jest możliwa (trzeba jedynie poinformować o tym pełnomocnika Dziekana WN ds. studenckich w IFG i cofnąć "podpięcia" przedmiotów w systemie USOS).
Wybór specjalności nauczycielskiej w żaden sposób nie ogranicza Państwu wyboru profilu od II roku na studiach I stopnia oraz seminarium magisterskiego na studiach II stopnia.

Obecne programy specjalności nauczycielskiej są pochodną zmian w Rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.

Obecny III rok BA realizuje program zgodny ze Standardem 2012 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, Dz. U. RP z dnia 6 lutego 2012, poz. 131) - jest to ostatni rok realizacji Standardu, który daje absolwentom studiów I stopnia kwalifikacje do nauczania przedmiotu w szkołach podstawowych.
Obecny II rok BA i II rok MA realizują program zgodny ze Standardem 2019 (Rozporządzenie MNiSW z dnia 25.07.2019, Dz. U. RP z dnia 2.08.2019, poz. 1450 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w wersji przejściowej. Z uwagi na czas wydania Rozporządzenia i dość długi czas dostosowania programu do nowego Standardu jest w tej wersji nieco inne rozmieszczenie przedmiotów w poszczególnych semestrach.
Studentki i Studenci I roku BA i I roku MA z naboru 2020 realizują program zgodny ze Standardem 2019 w wersji docelowej, która będzie obowiązywać także w kolejnych latach, aż do następnej zmiany Standardu. Studentki i Studenci I roku MA, którzy na studiach I stopnia wcale nie realizowali specjalności nauczycielskiej, mają możliwość wyboru tej specjalności na studiach II stopnia, ale muszą mieć świadomość obowiązku zrealizowania wszystkich komponentów kształcenia nauczycieli, określonych w Standardzie 2019. Nadrobienie różnic programowych jest wielkim wyzwaniem i wymaga dobrej organizacji, zapału oraz dużego nakładu pracy. Studentki i Studenci uzupełniający przygotowanie z poziomu studiów I stopnia powinni jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym semestrze zgłosić się po instrukcje.
Standard 2019 daje możliwość otrzymania kwalifikacji do nauczania we wszystkich typach szkół po zaliczeniu wszystkich przedmiotów psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznych oraz praktyk, pod warunkiem uzyskania pięcioletniego przygotowania merytorycznego na danym kierunku. W naszej sytuacji oznacza to uzyskanie uprawnień dopiero po studiach magisterskich.

W związku z powyższym proszę przeanalizować swoje plany w zakresie kształcenia, aby realistycznie ocenić możliwości.

Poniżej znajdą Państwo linki do planów specjalności nauczycielskiej w IFG w wersji przejściowej dla naboru 2019/2020 oraz w wersji docelowej od naboru 2020/2021.

Życzę Państwu przemyślanych decyzji :)

dr Izabela Marciniak
pełnomocnik Dziekana WN ds. studenckich w kadencji 1.10.2020-30.09.2024

 → plan spec nau BA i MA nabór 2019-2020

→ plan spec nau BA i MA nabór 2020-2021

webmaster: Maciej Borkowski