Wyróżnienie dla modernizowanego kierunku studiów II stopnia „filologia germańska"

Z przyjemnością informujemy, że kierunek studiów II stopnia filologia germańska prowadzony w Instytucie Filologii Germańskiej UAM został jednym ze zwycięzców w konkursie mającym na celu wyłonienie najlepszych modernizowanych programów studiów, organizowanym w ramach projektu „Uniwersytet Jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) w celu ich dofinansowania.

webmaster: Maciej Borkowski