Nowy kierunek studiów: Tłumacz ustny

Wydział Neofilologii UAM zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji na kierunku: TŁUMACZ USTNY.
Tłumaczenie ustne to nowe, unikalne w skali kraju studia magisterskie II stopnia, na które będzie można się zapisać podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/21.


Kierunek adresowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków, którzy legitymują się znajomością języków obcych na odpowiednim poziomie.
Tłumaczenia ustne trwają dwa lata i mają na celu przygotowanie wysokiej klasy tłumaczy ustnych (konferencyjnych, symultanicznych, konsekutywnych i środowiskowych). Przeznaczone są także dla osób, które chcą podjąć pracę, gdzie niezbędne jest płynne posługiwanie się kilkoma językami obcymi.
W czasie nauki studenci uczestniczą w wielu specjalistycznych ćwiczeniach w specjalnych kabinach, w zainscenizowanych konferencjach, naradach, czy spotkaniach. Uczą się występowania publicznego, a także poznają specjalistyczną terminologię.
W programie przewidziano również zajęcia z tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych prawniczych, naukowych, technicznych, medycznych czy multimedialnych.
Powyższe kompetencje nabywane są w trzech językach roboczych z czterech do wyboru: polski, angielski, francuski, niemiecki. Znajomość wybranej kombinacji języków jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Kształcenie jest prowadzone przez wysokiej klasy nauczycieli akademickich Wydziału Neofilologii UAM, ale również przez praktykujących tłumaczy kabinowych, w tym również akredytowanych tłumaczy Komisji Europejskiej.


W toku studiów przewidziano wyjazd studyjny do Komisji Europejskiej, aby zapoznać studentów z pracą tłumaczy w kabinie polskiej. Zaplanowano również różnego typu warsztaty i praktyki zawodowe w instytucjach i firmach krajowych i międzynarodowych.


Szczegółowe informacje dotyczące znajdą Państwo pod adresem: Tłumacz ustny


Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów oraz procesem rekrutacji.

webmaster: Maciej Borkowski