Zarządzenie JM Rektora w sprawie odroczenia opłat za studia

Zarządzenie nr 434/2019/2020 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 19 marca 2020 r.

webmaster: Maciej Borkowski