Zarządzenie Rektora UAM nr 433/2019/2020

Zarządzenie Rektora UAM nr 433/2019/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19.

Zarządzenie

załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

webmaster: Maciej Borkowski