Wykład dla uczniów w Instytucie Filologii Germańskiej

20 stycznia 2020 r. gośćmi Instytutu Filologii Germańskiej byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. Dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu, Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Pijarów w Poznaniu, Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu oraz Szkoły Podstawowej Nr 82 w Poznaniu.

Uczniowie uczestniczyli w wykładzie otwartym pt. Język niemiecki i polski są bliźniakami dwujajowymi (?), podczas którego mgr Martin Stosik, lektor OeAD oraz wykładowca w Zakładzie Literatury i Kultury Austriackiej, przedstawił cechy wspólne i najważniejsze różnice pomiędzy językiem niemieckim i polskim. Referent opowiedział też o trudnościach, jakie mogą się pojawić podczas uczenia się obu języków i zaproponował kilka strategii radzenia sobie z tymi trudnościami. Wykład zakończył konkurs z nagrodami.

webmaster: Maciej Borkowski