"Stanisław Moniuszko i jego muzyka" Rüdigera Rittera w tłumaczeniu Beaty Kornatowskiej i Izabeli Sellmer

Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się w grudniu 2019 r. publikacja wieńcząca "Rok Moniuszki" ogłoszony z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora: monografia "Stanisław Moniuszko i jego muzyka" autorstwa niemieckiego muzykologa Rüdigera Rittera w tłumaczeniu dwóch poznańskich germanistek - Beaty Kornatowskiej z Pracowni Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego i Izabeli Sellmer z Zakładu Historii Literatury Niemieckiej.

Obszerne i niezwykle nowatorskie opracowanie (to pierwsza niemieckojęzyczna biografia Moniuszki!), wydane z inicjatywy i pod patronatem Opery Narodowej w Warszawie, ukazuje życie i twórczość artysty bardzo dobrze znanego w naszym kraju, natomiast niemal całkowicie nieznanego poza jego granicami. Wielokulturowy i proeuropejski wymiar jego życia i twórczości przedstawiony został w przystępny, przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców sposób.

→ Okładka 

→ Dalsze informacje w j. niemieckim

→ Dalsze informacje w j. polskim

webmaster: Maciej Borkowski