Prof. Jerzy Kałążny na warsztatach w berlińskim oddziale Institut für Zeitgeschichte

Prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny wziął udział w warsztatach poświęconych badaniom nad historią NRD („Die DDR in der deutschen und europäischen Zeitgeschichte. Alte und neue Wege der Forschung"), które w dniach 21-22 listopada br. zorganizował berliński oddział Institut für Zeitgeschichte.

Wśród historyków, politologów, medioznawców, socjologów i muzealników znalazło się miejsce także dla literaturoznawcy i refleksji nad literacką spuścizną po NRD i sposobami jej badania.

webmaster: Maciej Borkowski