Prof. Sławomir Piontek w Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze

20 listopada 2019 r. prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek z Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej uczestniczył w Pradze w dyskusji nt. „Skażone krajobrazy w Europie Środkowej", w której mówił o znaczeniu stworzonej przez Martina Pollacka metafory dla środkowoeuropejskiej tożsamości.

Dyskusja została zorganizowana wspólnie przez Collegium Carolinum w Monachium oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Instytutem Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej. W rozmowie, którą prowadziła Annika Weinert z Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, udział wzięli Alexander Kratochvil (Berlin), Václav Maidl (Praga) oraz Helena Ulbrechtová (Praga).

webmaster: Maciej Borkowski